"prisoner is allowed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień ma zezwolenie
  1. allow czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the time, prisoners were not allowed to read or write.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo