"prisoner is killed" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner is killed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień jest zabity
  1. kill czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The prisoner was killed by single shot to the back of the head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo