"send prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

send prisoners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij więźniów
  1. send czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If they send prisoners to our jail, charge 'em rent, at hotel prices.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo