"prisoner is freed" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner is freed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień jest uwolniony
  1. free czasownik + prisoner rzeczownik
    Silna kolokacja

    Today was the first time he had said the prisoners could be freed so quickly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo