"prisoner is executed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień zostanie stracony
  1. execute czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the first years after the war, 50,000 Republican prisoners were executed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo