ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner is treated" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień jest potraktowany
  1. treat czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He could be a doctor who had never treated prisoners at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo