"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
8. guard prisoners = pilnować więźniów guard prisoners
  • There can't be that many of them, so why waste time and men guarding prisoners?
  • After the battle, she was assigned to guard French prisoners.
  • It is standard procedure for an officer to guard prisoners until they are admitted to a prison ward.
  • It had the additional duty of guarding prisoners in court.
  • The rest are guarding prisoners all the way back to Fitra.
  • The accusations are similar to those now being made against military officers guarding prisoners in Iraq.
  • In Klingon society, guarding prisoners of war was traditionally women's work.
  • He ended the war a captain, guarding prisoners in Austria.
  • Listen I don't want to lose foxhole strength guarding prisoners.
  • Only, after a while, they were guarding prisoners who did the real work.
17. prisoner is treated = więzień jest potraktowany prisoner is treated
18. use prisoners = więźniowie wykorzystania use prisoners
19. rescue prisoners = więźniowie ratunkowi rescue prisoners
20. abuse prisoners = więźniowie nadużycia abuse prisoners
21. carry prisoners = przewieź więźniów carry prisoners
22. prisoner convicted = więzień uznał za winnego prisoner convicted
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...
przyimek + prisoner
Kolokacji: 21
of prisoners • for prisoners • by prisoners • with prisoners • from prisoners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.