ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(2) Long, endless
Kolokacji: 2
2. lovely beach = śliczna plaża lovely beach
3. gorgeous beach = wyborna plaża gorgeous beach
4. stunning beach = ogłuszając plażę stunning beach
5. moonlit beach = plaża rozświetlona księżycową poświatą moonlit beach
6. picturesque beach = malownicza plaża picturesque beach
7. attractive beach = atrakcyjna plaża attractive beach
8. scenic beach = malownicza plaża scenic beach
9. pretty beach = ładna plaża pretty beach
  • This is the prettiest beach in San Quintín vicinity.
  • Frenchman's Cove is one of the prettiest beaches in the Caribbean.
  • The entrance fee allows you to use the prettiest, and the best, sandy beach in all of Eilat.
  • How could a country with such pretty beaches, I figured, become an international problem?
  • "I spent my days wandering from beach to even prettier beach," he wrote.
  • "I hope we shall find something to eat," said Dorothy, looking eagerly at the pretty beach toward which they drifted.
  • Dorado has several large resort hotels, all of which occupy private grounds near the pretty sandy beaches.
  • This pretty beach on the west coast of Majorca is one of the island's hidden gems.
  • Many residents say that Sandy Point is the island's prettiest beach.
  • Today the islands' pretty beaches provide the perfect weekend retreat location for the people of Istanbul.
(6) small, little, tiny
Kolokacji: 3
(7) popular, favorite
Kolokacji: 2
(8) best, closest
Kolokacji: 2
(11) nearby, adjacent
Kolokacji: 2
(12) fine, powdery
Kolokacji: 2
(13) main, steep
Kolokacji: 2
(14) dangerous, wild, safe
Kolokacji: 3
(15) narrow, sweeping
Kolokacji: 2
(16) local, balmy
Kolokacji: 2
(17) golden, sunny
Kolokacji: 2
(19) nude, recreational, topless
Kolokacji: 3
(21) famous, famed
Kolokacji: 2
(24) crowded, uncrowded
Kolokacji: 2
(26) flat, undeveloped, natural
Kolokacji: 3
(27) artificial, man-made, fabulous
Kolokacji: 3
(28) lonely, only, uninhabited
Kolokacji: 3
(29) sheltered, protected
Kolokacji: 2
(31) palm-fringed, palm-lined
Kolokacji: 2
(32) shallow, outer
Kolokacji: 2
(34) entire, whole
Kolokacji: 2
(35) gray, old
Kolokacji: 2
(36) western, windy
Kolokacji: 2
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.