"Carolina Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Carolina Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Carolina Plaża
  1. Carolina rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Talacek began running dive charters on weekends from Carolina Beach.

    Podobne kolokacje: