"North Miami Beach" — Słownik kolokacji angielskich

North Miami Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Północ Miami Plaża
  1. north rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The city of North Miami Beach is also nearby.

    Podobne kolokacje: