"beach soccer" — Słownik kolokacji angielskich

beach soccer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piłka nożna na plaży
  1. beach rzeczownik + soccer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Following his Esposito's retirement from professional football, he became a stalwart in the Italian beach soccer national team.

    Podobne kolokacje: