"pretty beach" — Słownik kolokacji angielskich

pretty beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładna plaża
  1. pretty przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is the prettiest beach in San Quintín vicinity.

    Podobne kolokacje: