"town beach" — Słownik kolokacji angielskich

town beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miasto plaża
  1. town rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1905, women were granted permission to swim at the town beach.

    Podobne kolokacje: