"picturesque beach" — Słownik kolokacji angielskich

picturesque beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): malownicza plaża
  1. picturesque przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nowadays it is a developing area with many trendy cafes, bars and restaurants on its picturesque beach.

    Podobne kolokacje: