"East Beach" — Słownik kolokacji angielskich

East Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wschód Plaża
  1. east rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We continued on for another half mile or more to East Beach.

    Podobne kolokacje: