"Bath Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Bath Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bath Plaża
  1. bath rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The horse laugh he'll get over this will be heard at Bath Beach.

    Podobne kolokacje: