ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(2) Long, endless
Kolokacji: 2
2. lovely beach = śliczna plaża lovely beach
3. gorgeous beach = wyborna plaża gorgeous beach
4. stunning beach = ogłuszając plażę stunning beach
5. moonlit beach = plaża rozświetlona księżycową poświatą moonlit beach
  • She was being followed as she walked along the moonlit beach.
  • He went down the steps to the sand and walked towards the white line of surf, his eyes searching the moonlit beach.
  • Something else moved on that moonlit beach some distance ahead of the crabs.
  • Better go away and leave these children to love and the moonlit beach.
  • Two hours later, the girl led them out onto a moonlit beach.
  • He stood at the top of the cliff, looking down on the moonlit beach.
  • They moved carefully in the dark, looking first towards the then at the moonlit beach.
  • Go to a hotel rather than a moonlit beach on a balmy night?
  • And you are left standing on a moonlit beach, exposed to the soft night air.
  • Outside on the moonlit beach, others were disposing of the rubble.
6. picturesque beach = malownicza plaża picturesque beach
7. attractive beach = atrakcyjna plaża attractive beach
8. scenic beach = malownicza plaża scenic beach
9. pretty beach = ładna plaża pretty beach
(6) small, little, tiny
Kolokacji: 3
(7) popular, favorite
Kolokacji: 2
(8) best, closest
Kolokacji: 2
(11) nearby, adjacent
Kolokacji: 2
(12) fine, powdery
Kolokacji: 2
(13) main, steep
Kolokacji: 2
(14) dangerous, wild, safe
Kolokacji: 3
(15) narrow, sweeping
Kolokacji: 2
(16) local, balmy
Kolokacji: 2
(17) golden, sunny
Kolokacji: 2
(19) nude, recreational, topless
Kolokacji: 3
(21) famous, famed
Kolokacji: 2
(24) crowded, uncrowded
Kolokacji: 2
(26) flat, undeveloped, natural
Kolokacji: 3
(27) artificial, man-made, fabulous
Kolokacji: 3
(28) lonely, only, uninhabited
Kolokacji: 3
(29) sheltered, protected
Kolokacji: 2
(31) palm-fringed, palm-lined
Kolokacji: 2
(32) shallow, outer
Kolokacji: 2
(34) entire, whole
Kolokacji: 2
(35) gray, old
Kolokacji: 2
(36) western, windy
Kolokacji: 2
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.