"Pensacola Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Pensacola Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pensacola Plaża
  1. Pensacola rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sections of a pier at Pensacola Beach were washed away by the strong waves.

    Podobne kolokacje: