"beach provides" — Słownik kolokacji angielskich

beach provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża dostarcza
  1. beach rzeczownik + provide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The large beach provides very good conditions for surfing.

    Podobne kolokacje: