"Mr. Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Mr. Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mr. Plaża
  1. Mr. rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I'd love to have the company up here," Mr. Beach said he thought at the time.

    Podobne kolokacje: