"moonlit beach" — Słownik kolokacji angielskich

moonlit beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża rozświetlona księżycową poświatą
  1. moonlit przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was being followed as she walked along the moonlit beach.

    Podobne kolokacje: