"lovely beach" — Słownik kolokacji angielskich

lovely beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śliczna plaża
  1. lovely przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The area has lovely beaches and the river is also good for swimming.

    Podobne kolokacje: