ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Beautiful beach" — Słownik kolokacji angielskich

Beautiful beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: beautiful beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piękna plaża
  1. beautiful przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is considered the most beautiful beach in the city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo