"state beach" — Słownik kolokacji angielskich

state beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża państwowa
  1. state rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a state beach in name only: chances are you will have 100 yards of Caribbean-caliber powder all to yourself.

    Podobne kolokacje: