BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"attractive beach" — Słownik kolokacji angielskich

attractive beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): atrakcyjna plaża
  1. attractive przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Like the Dutch side, it is highly developed but still has attractive beaches.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo