ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"stunning beach" — Słownik kolokacji angielskich

stunning beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłuszając plażę
  1. stunning przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Make the most of the stunning beaches on the west coast, and don't miss the local Crocodile Farm!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo