"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. fail to address = nie potraf adresować fail to address
2. work to address = praca do adresu work to address
3. developed to address = rozwinięty do adresu developed to address
4. turn to address = kolej do adresu turn to address
5. go to address = wiedź do adresu go to address
(3) design, intend
Kolokacji: 2
(4) avoid, include, allow
Kolokacji: 3
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.