"address during" — Słownik kolokacji angielskich

address during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adresować podczas
  1. address czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They say he has done little to address the loss of nearly 50,000 jobs from the city during his tenure.

    Podobne kolokacje: