"address with" — Słownik kolokacji angielskich

address with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adresować z
  1. address czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Or will it address their needs with full Federal weight?

    Podobne kolokacje: