PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address areas" — Słownik kolokacji angielskich

address areas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obszary adresu
  1. address czasownik + area rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it has not precluded the team from addressing other areas.