"identify areas" — Słownik kolokacji angielskich

identify areas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): identyfikuj obszary
  1. identify czasownik + area rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How do you identify areas for training in your business?

powered by  eTutor logo