PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. address without = zaadresuj na zewnątrz address without
2. address among = adresować wśród address among
4. address of = adresować z address of
5. address under = zaadresuj poniżej address under
7. address that = zaadresuj to address that
8. address against = adresować przeciwko address against
9. address until = adresować do czasu gdy address until
10. address across = zaadresuj wszerz address across
11. address into = adresować do address into
12. address around = zaadresuj wokół address around
13. address since = zaadresuj od tej pory address since
14. addressed via = zaadresowany przez addressed via
15. address outside = zaadresuj na zewnątrz address outside
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.