Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"address among" — Słownik kolokacji angielskich

address among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adresować wśród
  1. address czasownik + among przyimek
    Zwykła kolokacja

    School policy must address smoking among both students and teachers.

    Podobne kolokacje: