PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. address by = adresować przez address by
4. address in = adresować w address in
6. address at = adresować przy address at
9. address on = adresować na address on
10. address for = adresować dla address for
11. address about = adres około address about
12. address within = zaadresuj wewnątrz address within
13. address after = zaadresuj potem address after
14. address before = zaadresuj wcześniej address before
15. address over = adres ponad address over
16. address without = zaadresuj na zewnątrz address without
17. address among = adresować wśród address among
19. address of = adresować z address of
20. address under = zaadresuj poniżej address under
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.