"address in" — Słownik kolokacji angielskich

address in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adresować w
  1. address czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We want to try to address their question in a way they may understand.

    Podobne kolokacje: