"address over" — Słownik kolokacji angielskich

address over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres ponad
  1. address czasownik + over przyimek
    Zwykła kolokacja

    There is also the hope that they will address public concern over the use of deadly force by the police.

    Podobne kolokacje: