"addressed during" — Słownik kolokacji angielskich

addressed during kolokacja
Popularniejsza odmiana: address during
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany podczas
  1. address czasownik + during przyimek
    Luźna kolokacja

    They say he has done little to address the loss of nearly 50,000 jobs from the city during his tenure.

    Podobne kolokacje: