TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"addressed to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "addressed to" po angielsku

obrazek do "address" po polsku
rzeczownik
 1. adres [policzalny]
  What's your address? (Jaki jest twój adres?)
  She gave me her address. (Ona dała mi swój adres.)
 2. adres (strony internetowej) [policzalny]
  Do you remember the address of their website? (Pamiętasz adres ich strony internetowej?)
  Give me the address of your website, please. (Proszę, daj mi adres swojej strony internetowej.)
 3. przemówienie, mowa [policzalny]
  His address was inspiring. (Jego przemówienie było inspirujące.)
  I need to write my address. (Muszę napisać moje przemówienie.)
  He gave an address about helping each other. (Wygłosił mowę o wzajemnym pomaganiu sobie.)
czasownik
 1. przemawiać, wygłaszać mowę [przechodni]
  The president addressed the nation. (Prezydent przemawiał do narodu.)
  The professor addressed all students and thanked them for cooperation. (Profesor wygłosił mowę do wszystkich studentów i podziękował im za współpracę.)
 2. adresować, zaadresować (np. kopertę, list) [przechodni]
  The letter was addressed to me. (List był zaadresowany do mnie.)
  I haven't received the letter because it wasn't addressed properly. (Nie otrzymałem listu, ponieważ nie został zaadresowany właściwie.)
 3. rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą), odnosić się (do czegoś) oficjalnie [przechodni]
  to try to deal with a problem or question by finding a solution
  We will address it shortly. (Zajmiemy się tym wkrótce.)
  The government tries to address the issue of black economy. (Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.)
  We'll address your questions after the conference. (Odniesiemy się do państwa pytań po konferencji.)
 4. kierować (np. skargę do kogoś) oficjalnie [przechodni]
  You should address the complaint to the technical support. (Powinieneś skierować skargę do działu obsługi technicznej.)
  You need to address your complaints to the human resources department. (Musisz skierować swoje skargi do wydziału zasobów ludzkich.)
 5. tytułować (zwracać się do kogoś w określony sposób) oficjalnie [przechodni]
  Please, address me by my maiden name. (Proszę zwracać się do mnie po moim panieńskim nazwisku.)
  How should I address the Queen? (Jak powinienem się zwracać do królowej?)
przymiotnik
 1. adresowy
  Give me an address book, I will find her number there. (Podaj mi książkę adresową, znajdę tam jej numer.)
  I've lost my address notebook. (Zgubiłam mój zeszyt adresowy.)
czasownik
 1. zwracać się do kogoś oficjalnie
  You can address me by my first name. (Możesz zwracać się do mnie po imieniu.)
  Please, address me and not my client, Mr. Specter. (Proszę zwracać się do mnie, nie do mojej klientki, panie Specter.)

"addressed to" — Słownik kolokacji angielskich

addressed to kolokacja
Popularniejsza odmiana: address to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany
 1. address czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I didn't even address myself to the matter of his relationship to me.

  Podobne kolokacje: