"address before" — Słownik kolokacji angielskich

address before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresuj wcześniej
  1. address czasownik + before przyimek
    Silna kolokacja

    I hope that he will take a little time to address this issue before we close.

    Podobne kolokacje: