"addressed through" — Słownik kolokacji angielskich

addressed through kolokacja
Popularniejsza odmiana: address through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany całkowicie
  1. address czasownik + through przyimek
    Silna kolokacja

    You will address the council and the party through me.

    Podobne kolokacje: