PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) directly, immediately
Kolokacji: 2
(4) fully, sufficiently
Kolokacji: 2
(5) properly, appropriately
Kolokacji: 2
4. actually address = faktycznie adres actually address
8. openly address = otwarcie adres openly address
11. briefly address = pokrótce adres briefly address
12. addressed early = zaadresowany wcześnie addressed early
15. correctly addressed = poprawnie zaadresować correctly addressed
16. actively address = aktywnie adres actively address
18. once address = kiedyś adres once address
20. boldly address = śmiało adres boldly address
21. largely address = w dużej mierze adres largely address
22. routinely address = rutynowo adres routinely address
23. calmly address = spokojnie adres calmly address
(7) explicitly, clearly
Kolokacji: 2
(9) finally, primarily, mainly
Kolokacji: 3
(10) simply, merely
Kolokacji: 2
(11) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(12) partially, easily, partly
Kolokacji: 3
(13) better, best
Kolokacji: 2
(14) quickly, promptly
Kolokacji: 2
(15) commonly, normally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.