PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address themes" — Słownik kolokacji angielskich

address themes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tematy adresu
  1. address czasownik + theme rzeczownik
    Silna kolokacja

    To find answers, the lecture course will address several themes.