PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address criticism" — Słownik kolokacji angielskich

address criticism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytyka adresu
  1. address czasownik + criticism rzeczownik
    Silna kolokacja

    He addresses criticism by trying to include everyone in government.