TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(2) concern, fear, feeling
Kolokacji: 3
(5) complaint, ill, AIDS
Kolokacji: 3
(8) problem, question, doubt
Kolokacji: 3
(13) crisis, emergency
Kolokacji: 2
(14) risk, threat, vulnerability
Kolokacji: 3
(15) effort, cause, priority, trend
Kolokacji: 4
(18) change, warming
Kolokacji: 2
(19) reporter, child, homosexuality
Kolokacji: 3
(20) letter, word, mail
Kolokacji: 3
(23) violence, instability
Kolokacji: 2
(25) discrimination, racism, sexism
Kolokacji: 3
(26) barrier, congestion
Kolokacji: 2
(29) policy, goal
Kolokacji: 2
(30) trafficking
Kolokacji: 1
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.