PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. fail to address = nie potraf adresować fail to address
2. seek to address = staraj się adresować seek to address
4. designed to address = zaprojektowany do adresu designed to address
5. try to address = spróbuj adresować try to address
6. begin to address = zacznij adresować begin to address
7. used to address = użyty do adresu used to address
8. want to address = chciej adresować want to address
9. work to address = praca do adresu work to address
10. attempt to address = próba do adresu attempt to address
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.