"intend to address" — Słownik kolokacji angielskich

intend to address kolokacja
Popularniejsza odmiana: intended to address
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej zamiar adresować
  1. intend czasownik + address czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We intend to address that issue at next week's meeting.

    Podobne kolokacje: