"work to address" — Słownik kolokacji angielskich

work to address kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca do adresu
  1. work czasownik + address czasownik
    Zwykła kolokacja

    "We've been trying to work relatively quickly to address the problem."

    Podobne kolokacje: