PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address criticisms" — Słownik kolokacji angielskich

address criticisms kolokacja
Popularniejsza odmiana: address criticism
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytyki adresu
  1. address czasownik + criticism rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He addresses criticism by trying to include everyone in government.