PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address one's remarks" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres czyjś uwagi
  1. address czasownik + remark rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Also, he is addressing his remarks about human rights not just to the Soviet leader but to constituents at home as well.