"apologize for one's remarks" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przepraszać czyjś uwagi
  1. apologize czasownik + remark rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I hope that my wife has apologized for her foolish remarks," said he.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo